11) Communicatie als middelpunt: Voor het individu

Je kunt het ook omdraaien, als iemand ondanks het profiel van een bepaalde groep er niet helemaal in past, dan kun je ook zo herleiden hoe dit zo is gekomen. Eerst neem je alle eigenschappen die algemeen voorkomen en kun je die dingen plat gezien vergeten. Dan kun je je focussen op de dingen die anders zijn en een probleem voor het individu ‘kunnen’ zorgen. Ook de juist apart positieve dingen kunnen gebruikt worden om te herleiden waar een eventueel probleem zit(ieder nadeel heeft zijn voordeel).  Hierdoor is het makkelijker om te vinden , waardoor zij een ander beeld of gevoel hebben bij bepaalde evenementen/producten etc.

In de Psychologie is het vaak genoeg dat een patiënt zich niet meteen bloot durft te geven(of wil), of zelf niet goed weet wat er gaande is en niet in staat is relevante informatie te geven. Voor een psycholoog zou het dan makkelijk zijn met relatief oppervlakkige vragen toch al veel oorzaken kan wegstrepen en zo gerichter te werk kan gaan.

Praktisch gezien kan dit een individu helpen  inzicht te krijgen en zo beter een boodschap aan een selecte groep kan richten. Omdat iedereen dus unieke punten kent die niet aansluiten bij de doelgroep, kan zo voorkomen worden dat het individu aansluiting mist en zo de aandacht/interesse van de groep verliest. Denk in dit geval aan schrijvers, musici of andere mensen die teveel vanuit hun eigen ik bezig zijn en op voor hun kleine details toch de doelgroep missen. Gezien dat creatieve mensen sowieso een minderheid zijn, komt dit probleem dan ook erg vaak uit en zijn er relatief weinig die met hetgeen dat ze doen hun brood mee kunnen verdienen.  Maar het geldt ook voor leraren en schrijvers van lesmaterialen, die de aansluiting met de doelgroep zijn kwijt geraakt. Tenslotte is motivatie tot leren de belangrijkste voor kinderen om iets snel op te kunnen pikken.

On a side note:

Wel is er in deze tijd van over stimulering een nieuwe trend ontstaan. Er komt veel meer informatie op mensen af dan vroeger en tegelijkertijd wordt er ook meer van ons verwacht. Vergelijk dit met de mensen die in de jaren 80 een cursus pinnen kregen en hoeveel meer mensen nu moeten kunnen/kennen. Het mag dan minder hard zijn, de overprikkeling laat bij iedereen wel trekjes zien die wij toeschrijven aan ADD/ADHD/Autisme en andere aandachtsstoornissen. Hierbij zie je dat mensen niet in staat zijn alle verbindingen die ze met de buitenwereld kunnen onderhouden. Veel hebben dat zelf niet eens in de gaten(mensen in het Autisme spectrum), of doen er alles aan deze te verdoven, verdringen, ontlopen (mensen in het ADD/ADHD spectrum), omdat ze er juist te bewust van zijn.

Dit zal ik verder niet behandelen, maar is één van de vele dingen verbonden aan het hele web.