8) Communicatie als middelpunt: Het grote web

Na mijn bevindingen door te nemen met mijn vrouw, die zelf marketing/communicatie doet, kon ze me enkel vertellen dat dit al zo gedaan werd in de marketing. Hiermee doelende op het proberen aansluiting te vinden bij een doelgroep. Dit stuitte me dan ook tegen de borst omdat ik op zoveel niveaus zeker wist dat het meer das dan enkel een open deur in te trappen. Maar ze wel degelijk een punt, want de resultaten waren in eerste instantie voor de marketing hetzelfde. Enkel dat ik van “The Uncanny Valley” tot daar was gekomen moest bewijzen dat het veel meer moest zijn. Het ging me dan ook om het grote verband en dat het voor veel meer disciplines moest betekenen en uiteindelijk bewees het dan ook meerdere onderwerpen aan elkaar te verbinden.

 Hierdoor kwamen de verbanden met de volgende zaken naar voren wat allemaal in dit grote web past:

- Suspension of Disbelief

- Wat maakt schattig

- Wat maakt eng

- Wat maakt cool

 

En deze onderdelen zijn weer verbonden met onder andere:

- Leeftijd

- Etnische achtergrond

- Religie

- Cultuur

- Subcultuur

- Geslacht

- Sexuele voorkeur

- Sociale omgeving

- Opleiding

 

Dit alles is met elkaar te mengen en helpt zo tot een objectieve conclusies te komen wat mensen motiveert en hoe het beste de boodschap over te brengen.