14) Communicatie als middelpunt: Bekende verbindingen (3/5)

Cultuur: Wordt grotendeels bepaald door de nieuwsbeelden die we krijgen via tv, internet en krant. Is van een grotere omvang dan onze directe omgeving, maar ook iets minder invloedrijk, maar je komt het ook ver buiten je buurt/omgeving weer tegen. Sinterklaas, Koninginnedag of kerst maakt hier onderdeel van uit en kan zelfs in het buitenland teruggevonden worden. De schaduwzijde van de bruggen rondom cultuur ligt hem vooral in discriminatie., de angst voor het onbekende.

Politici gebruiken allemaal wel bepaalde vooroordelen of incidenten voor hun eigen agenda, het is dan ook een krachtig middel om misbruik te maken van mensen hun angsten voor het onbekende en de daardoor gevormde vooroordelen. Ook veel spel-, film-, serie en documentairemakers maken dankbaar gebruik van cultuur in hun producties, echter is de enorme rijkdom aan materiaal over de hele wereld zo rijk dat het zeker niet enkel negatief is. Het kan een spel/verhaal veel exotischer maken en situaties scheppen die de doelgroep op het puntje van de stoel houdt (Uncharted, Yakuza, Tomb Raider, Indiana Jones, Kuifje)

 

Subcultuur: Iets dat grensoverschrijdend kan zijn, maar niet perse door een groot percentage worden aangehangen. Het lijkt ook vaak een relatief kortere levensduur te kennen. Zie House, Gothic, Hip Hop, Punk, etc. Dit lijkt ook bijna direct gekoppeld te zijn aan de leeftijds gerelateerde bruggen, rond de tijd dat ze hun eigen persoon gaan vormen (en denken te zoeken). De toegankelijkheid hiervan is wel erg groot, iedereen kent wel voorbeelden van mensen die binnen een korte tijd in een bepaalde subcultuur zijn beland, of er relatief snel weer uit waren.

Iets dat vooral leeft bij tieners en jong volwassenen, merken die graag rebels of nieuw zijn en willen opvallen, duiken hier graag op. Elektronica , strip-, muziek-, dvd- en kledingwinkels proberen vaak deze subculturen te bedienen. Vaak proberen ze dan ook met hun winkels op te vallen door andere vormgeving. Veel specialistische winkels die de doelgroep ook weten te vinden doen hun best een andere sfeer uit te stralen dan de bekendere winkels, wat niet altijd tot “mooiere” winkels leidt.